Leie av båtplass

Du kan leie bryggeplass til båten om sommeren. Har du behov for å leie nøsterplass til vinterlagring av båten, har vi tre nøster liggende nede ved båthavna. Vi kan vi ta opp båten om høsten og sette den ut igjen om våren.

Priser ett-årlig kontrakt

Priser er pr båt, maks 16 fot.

  • Leie av nøster:  kr 1100,-
  • Leie av brygge: kr 2500,-
  • Leie nøster og brygge: kr 3600,-

Blir det fullt så blir grunneiere blir prioritert. Det tas forbehold om at prisen kan bli justert.

Brygge og nøster driftes av Savalen Hytte- & bygdeservice.

Kontaktperson er John Strømshoved, mob. 90798766, E-mail: john@savalen.net

Pr. Februar 2011 har fiskeforeninga 10 ledige bryggeplasser.

 

Vi minner om regler for motorisert ferdsel på Savalen.

1. Maks. motorstørrelse 15 hk.

2. Maks fart 10 knop (innenfor 100 metersbeltet i strandsonen gjelder maks 5 knop).

Forskrift for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, Alvdal og Tynset kommune Hedmark.

Tynset: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20061128-1704.html

Alvdal: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20061102-1482.html

Legg igjen en kommentar