Prøvefiske i Savalen 29 og 30 Aug.

Mandag og Tirsdag 29/30 August vil Savalen Fiskeforening gjennomføre prøvefiske som et ledd i å overvåke fiskebestanden i Savalen. Prøvene som tas blir levert NINA på Lillehammer.  

Korttidsleie båtplass – Døgn

Savalen Fiskeforening har fått en del henvendelser på døgnleie av båtplasser. Vi har nå frigjort 3 båtplasser på brygga i nordenden av sjøen. Det er båtplass 31-32 og 33 som er satt av til dette. Døgnleie er 70,- pr døgn og kan kjøpes på sms. koden er leie01 – det er kun 3 plasser pr døgn og kjøpet ditt går …

Merking av garn

Husk alle garn skal merkes med røde blåser og navn/telefonnummer. Oppsynet sliter med identifiseringen av garn. Vi minner om fiskereglene, alle garn som ikke er merket plukkes opp av sjøen.  

Savalbåten kjører om natta på Savalen 22-23 Juli

Savalbåten vil trafikkere Savalen 22-23 juli natterstid i forbindelse med et sommertilbud. Dersom du ønsker å sette garn denne natta ber vi om at det ikke settes i hovedleia mellom nordenden og sørenden. Vi takker for din forståelse, og ønsker alle garnfiskere lykke til med sesongen 🙂   Mvh   Savalen fiskeforening

Ledige brygge plasser for sesongen 2016

Savalen fiskeforening har ledige brygge plasser for sesongen 2016 (Det er pr i dag ledig i båthavna og i nordenden) Ta kontakt med oss på post@savalen.net    

Sesongstart :-)

Bryggene i båthavna og nordenden av sjøen blir satt ut innen søndag 12. juni. Det er litt lite vann i sjøen enda, men den er i ferd med å fylles. Fiskekort kjøpes enkelt på nettsida her, eller på våre utsalgssteder. Fiskeforeninga kommer med en redigert utgave av fiske kartet i løpet av forsommeren.