Årsmøte i Gimle mandag 13. Mars 2017

Mandag 13. Mars avholdes det årsmøte i Gimle (Fåset) møtestart 19.30

Årsmøte for 2016 savalen